Rəqs

Azərbaycanda xalq rəqslərinin çox qədim tarixi var. Qobustan qayaüstü rəsmlərində əksini tapmış rəqs səhnələri bunu sübut edir. Əksər dünya xalqlarında olduğu kimi, azərbaycanlılarda da ilk rəqslər ritual və ov rəqsləri olub.

Erkən orta əsrlərdən başlayaraq əsasən mərasim rəqslərindən müxtəlif növ xalq rəqsləri formalaşmağa başlamışdır.

Azərbaycan xalq rəqsləri mövzu baxımından rəngarəngdir; onlar bu növlərə bölünür – əmək, mərasim, məişət, qəhrəmanlıq, idman, xorovod-oyun  (məsələn, “Yallı”, “Halay”) və s. Davametmə müddətinə, rituallarının zənginliyi və rəngarəngliyinə görə toy mərasimi ən əhəmiyyətlisidir.

Azərbaycan xalq rəqsi, bir qayda olaraq, 3 hissədən ibarətdir: birinci hissə sürətlidir, dairə üzrə rəqs; ikinci hissə lirikdir, rəqqas sanki yerində donub qalır (“süzür”), korpus qəti və vüqarlı tərzdə dik tutulur; uçüncü hissədə – yenə dairə üzrə rəqs, sürətli, təntənəli və böyük emosional coşğunluqla səciyyəvi olur. Qadın və kişi rəqsləri bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Qadın rəqsinin inkişafı kostyumla şərtlənmişdir: uzun yubka ayaqların süzgün hərəkətini müəyyənləşdirirdi, rəqqasələrin bütün diqqəti əl və korpusun yuxarı hissəsinin (çiyinlər, baş, üzün mimikası və s.) işlənmiş texnikasına cəmlənir. Kişi rəqsinin əsas əlaməti isə ayaqların texnikasıdır. Rəqqas çevikliklə barmaqları üzərində dayanır, dizləri üstündə sürətlə yerə enir və s.

Azərbaycan rəqslərinin musiqi həcmi – 6/8 və 3/4 –dür. Rəqslər adətən xalq çalğı alətlərinin: zurnaçılar triosu (2 zurna və 1 nağara), sazəndə triosu (tar, kamança, dəf) və s. müşayiəti ilə ifa olunur.

 

Ən geniş yayılmış milli rəqslər bunlardır:

 1. Abayı
 2. Alçagülü
 3. Asma Kəsmə
 4. Asta Qarabağı
 5. Avarı
 6. Ay bəri bax
 7. Azərbaycan
 8. Bənövşə
 9. Birilliant
 10. Çalpapaq
 11. Camış bağa girdi
 12. Çattadı
 13. Cəhribəyim
 14. Cəngi
 15. Ceyrani
 16. Çit tuman
 17. Darçını
 18. Dartma, yaxam cırıldı
 19. Dəsmalı
 20. Ənzəli
 21. Gəlin atlandı
 22. Gəlin gətirmə
 23. Gəlin havası
 24. Gülgəz (rəqs)
 25. Gülməyi
 26. Heyvagülü
 27. İki arvadlı
 28. İnnabı
 29. Keçi məməsi
 30. Kəndiri
 31. Kəsmə
 32. Koroğlu
 33. Koroğlunun qaytarması
 34. Lalə
 35. Mirvari
 36. Mirzəyi
 37. Misri
 38. Mücəssəmə
 39. Naznazı
 40. Pəhləvanı
 41. Qaytağı
 42. Qazağı
 43. Qıtqılda
 44. Qızılgül
 45. Qızlar bulağı
 46. Qoçəli
 47. Qofta
 48. Rəngi
 49. Şahsevəni
 50. Şalaxo
 51. Samux
 52. Sarıbaş
 53. Şəki
 54. Səməni
 55. Tamara
 56. Tərəkəmə
 57. Toy rəqsi
 58. Turacı
 59. Üç badam, bir qoz
 60. Uzundərə
 61. Vağzalı
 62. Velaçola
 63. Xalabacı
 64. Xançobanı
 65. Yallı
 66. Yerli rəqs
 67. Yüz bir
 68. Zoğalı